Management

 

 

Director: 
D.A. Zedgenizov Dr.Sc.
tel./fax: +7 (343) 287-90-12,
e-mail: Director@igg.uran.ru

 

   

Scientific Secretary: 
I.A. Gottman Cand.Sc.
tel.: +7 (343) 287-90-16,
e-mail: Osipova@igg.uran.ru

Deputy Director for General Issues:
E.V. Gorchakov
tel.: +7 (343) 287-90-15,
e-mail: Gorchakov@igg.uran.ru

 

Scientific Council

Dr.Sc. DA Zedgenizov  (Chairman); cand.Sc. IA Gottman (Scientific Secretary); Academician RAS SL Votyakov; dr. Sc. AI Grabezhev; dr. Sc. KS Ivanov; cand.Sc. UK Ivanov; dr. Sc. AU Kisin; Academician RAS, prof. VA Koroteev; dr. Sc. AA Krasnobaev; corr. RAS AV Maslov; dr. Sc. K.N. Malitch (Deputy Chairman); dr. Sc. GA Mizens; dr. Sc. VV Murzin; cand.Sc. EV Pushkarev; dr. Sc. AI Rusin; dr. Sc. GB Fershtater; dr. Sc. VV Kholodnov; cand.Sc. IS Chashchukhin; dr. Sc. VV Chrenih; corr. RAS BI Chuvashov; cand.Sc. UV Shchapova